Yhteistyö Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen kanssa

Yhdistyksemme haluaa yhdessä Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen ja Tiedeluokka SOLUn kanssa innostaa lapsia ja nuoria kiviharrastuksen pariin. Herättää heidän kiinnostustaan kivien kiehtovaan maailmaan. Yhteistyön yhtenä tavoitteena on mm. suunnitella kiviin ja mineraaleihin sekä niiden hiontaan keskittyvää kerhotoimintaa. Tutustu Lahden yliopistokampuksella toimivaan LUMA-keskuseen: https://luma.lahdenyliopistokampus.fi/ 
Suunnitteilla on myös yhteinen tilaisuus kaikille kivistä kiinnostuneille, jossa tutustutaan kiviharrastajiin ja kivimaailman ammattilaisiin.

Lisätietoja antaa puheenjohtaja Hannu Kauppinen, puh. 040 5913 865.