Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE, Henkilötietolaki /523/1999) 10 §, Laatimispäivä 6.4.2018, päivitetty 23.5.2019

 1. Rekisterinpitäjä

Lahden Kivi- ja Koruharrastajat ry

Askonkatu 13 B, 15100 Lahti

lahden.kiviharrastajat@gmail.com

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kirsi Noponen

Mäkirinteentie 3 A 8, 15860 Hollola

kirsi.noponen@live.fi

 1. Rekisterin nimi

Lahden Kivi- ja Koruharrastajat ry:n jäsenrekisteri             

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä Lahden Kivi- ja Koruharrastajat ry:n jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 5 kohtaan.

 1. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

Lisäksi jäsenistä kerätään seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • syntymäaika
 • jäsenyystiedot (liittymisvuosi, voimassaolotiedot, jäsenmaksutiedot)
 • muut mahdolliset jäsenen itse antamat lisätiedot
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin sisältyvät tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Jäsenrekisteriä käsitellään sähköisesti suojatussa Excel-taulukossa. Yhdistys huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.